Členství


KOTELNA je sídlem lezců, kteří se semkli a vytvořili místo k obrazu svému, kde se schází, trénují a prostě "drží basu". Nejedná se o klasickou komerční lezeckou stěnu, ze které by někdo profitoval. Toto místo by se dalo nazvat spíše klubovnou pro sdružení lezeckých nadšenců. A i vy se můžete stát jejími uživateli.


A jak se jimi stanete? Jednoduše - stačí, když se k nám přijdete podívat, seznámíte se s prostředím, zamilujete si jej a již se vám nebude chtít toto místo opustit. Ale jak sami jistě tušíte, nemůže to být přece tak snadné. Obzvláště v naší moderní době, kde nic není zadarmo. Jak jste se dověděli výše, nejedná se o běžnou komerční (placenou) stěnu. Nicméně není dost dobře možné, aby bylo možné udržet chod KOTELNY pouze dobrou vůlí a láskou. Je tedy potřeba nějakých finančních prostředků - jednak na to, aby toto místo mohlo vůbec kde existovat a taky proto, aby mohla být zajištěna alespoň základní infrastruktura pro její chod (věřím, že jsou i tací, kteří mají rádi adrenalinové lezení potmě, ale asi vás nebude většina).


Co je tedy potřeba k tomu, abyste se stali členy KOTELNY?

 • Zaplatit členský příspěvek

  400,-/měsíc
  1000,-/3 měsíce

 • Zaplatit vratnou zálohu za členskou kartu

  150,-

 • Zaplatit za výrobu členské karty

  20,-

 • Souhlasit s pravidly provozu...

  ...a dodržovat je.

Vězte, že se jedná pouze o nezbytné poplatky, aby bylo možno zaručit plynulý chod tohoto místa. Můžeme vás ujistit, že ŽÁDNÉ z těchto financí neskončí v ničí kapse. Téměř vše padne na úhradu nájemného a provozních nákladů. Pokud by se někdy stalo, že by příjem z členských poplatků byl vyšší, než náklady, použijí se tyto finance k vylepšení zařízení. Věřte však, že toto se stane opravdu jen vyjímečně a častější je situace zcela opačná, tedy že nedostatek prostředků musí vyrovnat provozovatel KOTELNY sám.